Menu 

bašta

Ako nemate prostora, a baš jako želite zasaditi svoju organsku baštu onda napravite vertikalnu pomoću plastičnih flaša.