Menu 

dva jezika

U nekim porodicama sasvim je normalno da deca uče dva jezika istovremeno. Međutim, to može biti izazov i za roditelje i za dete.