Menu 

Heston Blumenthal

Kler Smit je prva žena u Velikoj Britaniji na čelu restorana koji poseduje tri Mišelinove zvezdice.