Menu 

korišćenje

Nema kuhinje bez drvene kašike. Međutim ne iskorišćavamo ih u potpunosti i često se ne brinemo o njima kako bi trebalo.