Menu 

Kosher

Pošto ne postoji tipični Izrael tako ni ne postoji tipična izraelska kuhinja.