Menu 

postavljena

Većina beba se smesti na vreme u pravi položaj za porođaj, ali postoje i slučajevi gde beba nije idealno postavljena.