Menu 

slepi miš

video

Iako ne važe za nešto preterano simpatične životinje, čak i slepi miševi mogu biti slatki.