Menu 

svetlosna terapija

Svetlosna terapija ili terapija LED svetlima postaje sve više tema na polju lečenja rana, protiv starenja i bolesti kože, ali i tumora na mozgu.