Menu 

U nedostatku boljeg načina možda da pokušate preći cestu baš kao ovaj momak.

A možda je bolje da ne pokušavate.

Piši!
Širi dalje!

Napišite komentar