Menu 

bidermajer

video

Na svadbama je običaj da mlada baca bidermajer neudatim devojkama, a ona koja ga uhvati, prema verovanju, se udaje sledeća.