Menu 

dirigent

video

Ova devojčica je veoma rano pokazala sklonosti prema dirigiranju i poprilično joj dobro ide.