Menu 

facijalne

Facijalnim vežbama, ako ih obavljate duži period, možete “podići” kožu, podmladiti lice, ispeglati borice.