Menu 

izometrijske vežbe

Izometrijske vežbe su ponovo prilično popularne iako su jedno vreme bile u potpunosti zapostavljene u odnosu na neke modernije i novije načine vežbanja.