Menu 

od košulje

Ponekad je pronalaženje nove namene za stare „neupotrebljive“ stvari više nego jednostavno, a to ćemo vam pokazati na današnjem primeru.