Menu 

sustinska psihoterapija

Suštinska (Core Process) psihoterapija je relativno nova na ovom polju i predstavlja kombinaciju zapadne i budističke psihologije.