Menu 

moljci

Oni napadaju vašu odeću i kuhinju i zavlače se u nameštaj. Rešite se moljaca pre nego osvoje vašu kuću.