Menu 

gestalt terapija

Geštalt terapija se fokusira na ličnu odgovornost i pokazala se vrlo efikasnom u lečenju neuroze.