Menu 

Bez obzira na polave, gosti jednog kafića pored keja su morali da dobiju svoju kafu. Pogledajte i procenite može li ovo bilo gde drugde da se desi osim kod nas?

Ispijanje kafa ne sme da ispašta ni za vreme poplava.

 

Piši!
Širi dalje!

Napišite komentar