Menu 

Quigong je veoma moćan sistem lekovite i energetske medicine koje nam dolazi iz Kine. To je umetnost i nauka korištenja tehnika disanja , laganih pokreta i meditacije za čišćenje, jačanje i cirkulisanje životne energije.

Praktikovanje quigong terapije vodi do boljeg zdravlja, vitalnosti i mirnog stanja uma. U prošlost quigong se nazivao i nei gong (unutrašnji rad) i dao ying (vodič energije).

Veruje se da se qiugong terapija prvi put spominjala 2, 5 hiljada godina u poršlosti, ali kineski arheolozi i istoričari tvrde da je ova nauka stara najmanje pet hiljda godina.

dreamstime_s_27660046

Zašto izučavati quigong?

Ako želite da se posvetite izučavanju ove terapije pre nego pokušate da je primenite veoma je važno raspoznati četiri različite sfere njenog delovanja.

1. Iseljujući quigong (yi gong). Često naziva i medicinski quigong, a radi se o preventivnom i aspektu samozacelenja kineske medicine. U današnje vreme svi smo više-manje izloženi stresu, a quigong nas uči kako da kontrolišemo sopstvene reakcije na stres tako da svakodnevni događaji ne utiču na naše zdravlje i ne izazovu simptome poput povišenog krvnog pritiska, frustracije ili anksioznosti. Zdravi ljudi praktikuju quigong da bi održali stanje svog zdravlja na zavidnom nivou.

2. Spoljašnje lečenje chi (Wai Qi Zhi Liao). Quigong uključuje sofisticirani sistem procene zdravlja, i tretman koji ne uključuje nikakav kontakt, a koji se zove spoljašnje chi lečenje. Praktikanti uče ljude da zarone u bunar isceljujuće energije u prirodi i provedu je kroz svoje telo. Za razliku od nekih sitema baziranih na intuiciji ovaj način uključuje vežbe koje podižu nivo osetljivosti na energiju i efikasnost. Što više budete praktikovali ovaj sistem u kombinaciji sa meditacijom dobićete bolje rezultate. Vežbe možete raditi sami ili u nekim od wellness centara koji se ovime bave, a može da se kombinuje i sa masažame te akupunkturom.

3. Sportski quigong (wu gong). U sportu, quigong je od velike važnosti jer je ključan za jačinu, stamenost, koordinaciju, brzinu, fleksibilnost, ravnotežu i otpornost na povrede. Quigong vežbe poboljšavaju efikasnost u bilo kom sportu, golfu, fudbalu, tenisu ili plivanju.

4. spiritualni quigong (Fo gong, tao Gong). Kao spiritualna disciplina, quigong dovodi do samospoznaje, mira i harmonije sa prirodm. Spiritualni aspekt quigong je nastao od taoizma i budizma.

dreamstime_s_10404670

Manje poznate kategorije quigonga

Malo manje je poznato da quigong ima i umetničku kategoriju koja će vam pomoći da razvijete osećaj za estetiku. Priroda koristi naše oči da bi videla samu sebe, a quigong praktikanti osećaju takvo jedinstvo sa prirodom da veruju da bor svoju lepotu izražava kroz grmlje ili pesme. Studenti glume, mimike ili nekih drugih ekspresivnih umetnosti vežbaju quigong ne bi li pojačali poverenje, fizičku i emocionalnu kontrolu te sposobnost izražavanja.

Poslovni quigong je ono što je u današnjem svetu neizbežno, a povešće vas do vodstva i većeg itegriteta, a tako ga je opisao profesor prava, Džulijan Greser. On kaže da nam quigong daje osećaj povezanostii, koherentnosti, celovitosti i vitalnosti. Tekođe, tvrdi profesor Greser, “integritet je kapacitet svakog bića da održi svoje lice entropije, poremećaja i neizvesnosti u odnosu na živi svet. To je sposobnost da nosite sopstveni život, ali na ponizan način.”

Oni koji praktikuju quigong su otporniji na stres, donose bolje odluke, imaju kredibilitet, poverenje i timski duh te su mnogo efikasniji radnici od drugih. Quigong će vam dati osećaj za vreme, a ukoliko smanjite žurbu, smanjićete i rizik od nastanka srčanih obolenja.

dreamstime_s_24634882

Ko sve može praktikovati quigong

Pošto se quigong sastoji od nežnih i dinamičnih pokreta i može se izvoditi u stojećem i sedećem položaju pogodan je za mlađe i starije grupe ljudi. Quigong je oblik komplementarne medicine i savršeno se može kombinovati sa ostalim terapijama i nikad ne bi trebalo da se koristi kao zamena za preporučenu terapiju.

Piši!
Širi dalje!

Napišite komentar