Menu 

Snježana Gagić

Snježana Gagić

Prvi način na koji je čovek pribavljao hranu bio je lov što znači da se čovek u samim počecima hranio upravo divljači. Ni uparivanje hrane i vina nije nova ideja u svetu, međutim tek je u poslednje dve decenije porastao interes za otkrivanje mogućih uparivanja i pronalaženje savršenih kombinacija.