Menu 

elektro kristalna terapija

Kako opada poverenje u zvaničnu medicinu sve više se popularizuju alternativni načini lečenja. Među takve spada i elektro-kristalna terapija.