Menu 

oduzimanje

Evo još jedne zabavne igrice koja će nam pomoći da dobro uvežbamo i utvrdimo oduzimanje pred kraj školske godine.

Oduzimanje je pored sabiranja osnovna računska radna sa kojom se klinci prvo susureću. Da bi je što bolje savladali neka zaigraju ovu zabavnu igricu – trka patkica.

Ova video igrica je dokaz da i slina može biti zabavna. Proverite svje znanje iz oduzimanja i zabavite se.