Menu 

snoubord

video

Iako se vožnja snouborda može podvesti pod ekstremne sportove ova beba je savladala sa svega 14 meseci.