Menu 

Ako želite izvršiti velike promene u vašem životu tajnu uspeha naći ćete u manjim modifikacijama umesto da se bazirate na jednoj velikoj promeni. Upravo iz tog razloga tražeći promenu mnogi pomoć nalaze u bihejvioralnoj terapiji.

Tokom bihevioralne terapije naglasak je na poboljšanju ponašanja koje se menja iz dana u dan. Za sve one kojima je ova vrsta terapije potpuna nepoznanica reći ćemo da se radi o vrsti psihoterapije koja se fokusira na pružanju napora u ličnoj obuci za:

  • Jačanje socijalnih veština
  • Uviđanje činjenica koje nam pomažu rešiti problem
  • Sagledavanje „šire slike“ problema
  • Razvoj discipline i samokontrole

Stanja koja se leče bihejvioralnom terapijom

dreamstime_s_31010087

Iako gotovo svi ljudi na svetu mogu pronaći dobrobit u bihejvioralnoj terapiji postoje određena psihološka stanja za koja se ona posebno preporučuje i koja dokazano, veoma uspešno leči.

Ta stanja uključuju poremećaj pažnje, hiperaktivni poremećaj, opsesivno kompulsivni poremećaj i određene probleme sa ovisnošću. Iako se kao najuspešnija pokazala kod lečenja upravo ovih stanja bihejvioralna terapija se ne ograničava samo na njih, njen spektar delovanja je puno širi.

Uz pomoć bihejvioralne terapije možemo lečiti i stanja poput hroničnog umora, fobija, pa čak i nesanice, a u nekim slučajevima se pokazala veoma uspešnom i kod lečenja ovisnosti o hrani i gojaznosti.

Kako funkcioniše bihejvioralna terapija

Prvi korak ka uspešnom pristupanju ovoj terapiji jesu konsultacije i analiza sa odabranim bihejvioralnim terapeutom. Tokom vašeg prvog tretmana vi ćete udruženim snagama pokušati analizirati i otkriti sve okidače stresa u vašem životu koji sabotiraju vašu sreću. Nakon što analiza završi sledeći korak za terapeuta jeste da odluči koje specifične tehnike terapije su najpogodnije za vaše individualne potrebe.

Ova terapija se ponekad definiše i kao modifikacija ponašanja jer se bazira na pretpostavci da su čovekovi emocionalni problemi isti kao i bilo koje drugo ponašanje i nisu ništa drugo do naučena reakcija na spoljašnje uticaje i okolinu i veoma efektno se mogu izmeniti. Ovaj ugao gledanja se razlikuje od psihodinamične terapije jer nema naglasak na razumevanju nesvesnih motiva koji se možda kriju iza određenog ponašanja.

To u stvari znači da vaš terapeut neće gubiti vreme na to da otkrije zašto se vi ponašate kako se ponašate već će vreme i pažnju posvetiti promeni tog ponašanja.

dreamstime_s_27059170

Tehnike bihejvioralne terapije

Postoje razne vrste tehnika koje terapeuti koriste za vreme terapije. Jedna od njih je ono što nazivamo bihejvioralna zadaća u kojoj terapeut pacijentu nudi alternativne načine kako da odreaguje u svakodnevnim situacijama koje bi mogle razbiti krug naučenih, ponavljanih reakcija.

Drugi primer popularne bihejvioralne terapije jeste takozvano nepredviđeno ugovaranje. Ovaj tretman počinje sa usmenim ili pismenim ugovorom koji razmatra željene oblike ponašanja pacijenta te obuhvata pozitivna i negativna pojačanja usmerena ka promenama.

Oblikovanje, vežbanje ponašanja, tehnike treniranja veština, sistematsko smanjivanje osetljivosti, opuštanje u određenim uslovima i mnoge druge, sve su to alternativni tretmani u oblasti bihejvioralne terapije.

Na posletku, vaš terapeut može i da se odluči na određenu oblast bihejvioralne terapije poznatu i kao kognitivno – bihejvioralna terapija koja kombinuje određene karakteristike promene ponašanja sa tradicionalnim pristupom kognitivnog restrukturiranja koji se obično bavi kako emocijama tako i motivima.

Piši!
Širi dalje!
1 komentar
  1. Dunja Licina

    Jer nas jezik je tako siromasan da mi nemamo previd za behavioural.

Napišite komentar