Menu 

Da biste nove veštine zaista savladali treba da znate kako pravilno da učite. Ova mandala će vam pomoći da se oslonite da sopstvene resurse i instinkte i naučite kako da ih koristite. 

Prateći i bojeći ovu mandalu ćete lakše otkriti koji to za vas najbolji i najproduktivniji metod učenja.

bojanke za odrasle2

Piši!
Širi dalje!

Napišite komentar