Menu 

Ne mora sve uvek biti ozbiljno i ispunjeno ozbiljnim emocijama. Život je igra i nikada to nemojte zaboraviti.

Ovu mandalu doživite kao igru skrivača i ispunjavajte je u dugu s tim.

antistres

Piši!
Širi dalje!

Napišite komentar

Saznajte

Postoji nepisano pravilo da žena kad ne može da promeni život, promeni frizuru ili raspored u stanu. Šta biste vi želeli da promenite? Piši! Širi dalje!